O škole

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom
jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, 
senátor
Spojených štátov ...
...vznikol ako reakcia na rozsiahle 
poškodzovanie životného
prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti
na cenných 
daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

Každoročne si tento deň pripomínajú aj žiaci našej školy 
aktivitami, ktoré im pripravia ich vyučujúci, kde okrem
nových vedomostí nadobudnú aj praktické zručnosti a očistia
aspoň na chvíľku kúsok svojho okolia.
Tohto roku  sme sa venovali  očisteniu obce od  vymožeností
elektrických zariadení   a prebytočnej techniky v  domácnosti.
Keďže už niekoľko rokov je naša škola  zapojená  do projektu
Recyklohry a žiaci sú pravidelne vedení k donášaniu  starých
elektrobatérií a inej elektrickej techniky  do školy v rámci
Dňa Zeme sme sa zamerali  na zvýšenie povedomia
o elektroodpadoch obyvateľov obce. Starší žiaci si pripravili
krátky referát o škodlivosti starých elektrospotrebičov
a prečítali ho v obecnom rozhlase a bol vyhlásený zber drobných
nepotrebných elektrospotrebičov, ktoré mohli obyvatelia nosiť
do školy, alebo vyložiť pred bránu. 30. apríla zber vyvrcholil,
žiaci si na tretej hodine  cez prezentáciu pripomenuli  čo pre
človeka znamená Zem, úžitok aj škodlivosť všetkých
elektrospotrebičov pre život na zemi a vyhodnotili
sme zber v obci. 


  

Späť hore