O škole

Dňa 11.4.2019 sa žiaci našej školy, menovite
Marcel, Roman a Denis zúčastnili speváckej
súťaže „Husľový kľúčik“ v Trebišove.
Všetci žiaci súťažili v piatich kategóriách.

-Mladší žiaci

-Starší žiaci

-Variant B,C

-Deti s autizmom

-Spevácky zbor

Náš žiak Roman Kapura s pesničkou Holubička
od Adama Ďuricu obsadil v kategórii Variant
B,C krásne prvé miesto a týmto postúpil
do celoslovenského kola v Bratislave, ktoré
sa uskutoční 29.05.2019.

Srdečne blahoželáme a prajeme Romanovi
veľa krásnych zážitkov zo spievania v Bratislave.

Späť hore