O škole


Spojená základná škola v Spišskej Novej Vsi
vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych
škôl. Do 
súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy.
Žiaci vytvárali práce na tieto témy:

1. Kráľovná bielych tenisiek
2. Na čerešne boli sme
3. Holubička
4. Farbičky, čarbičky
5. Nad jazerom veľká búrka
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 10.4.2019. Žiačka
Adriana Janová z elokovaných tried v Čani získala

3.miesto za výtvarnú prácu pod názvom „Nad jazerom
veľká búrka“, za čo jej srdečne gratulujeme.


Späť hore