O škole

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období,
keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené
sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám
pripisovali aj striedanie ročných období .
Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli,
aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo
upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej
do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom
k potoku. Pri brehu ju zapálili a hodili do vôd rieky.
Verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť, urýchlia
odchod zimy.
Tradície, zvyky a ich dodržiavanie je čoraz dôležitejšou
súčasťou nášho života, hlavne v tejto uponáhľanej dobe.
Žiaci spolu s učiteľmi zhotovili Morenu a so spevom ju niesli
k rieke. Na brehu Morenu vyzliekli, zapálili a hodili do vody.

                                          Vyniesli sme Morenu zo vsi,
                                          priniesli sme nový máj do vsi.
Späť hore