O škole

Každý rok sa na našej škole konajú rôzne aktivity,
ktorých ústredným motívom je kniha. Inak tomu
nebolo ani teraz. V priebehu mesiaca sme navštívili
miestne knižnice v Ždani a v Čani, kde sa žiaci oboznámili 
so spôsobom fungovania knižníc, s registráciou kníh,
ich starostlivosťou a mali možnosť oboznámiť sa aj
s knižnými  novinkami. 

V utorok 26.3.2019  sme uskutočnili exkurziu do Verejnej
knižnice Jána Bocatia v Košiciach, kde sme mali , možnosť
bližšie spoznať priestory a  fungovanie mestskej knižnice.
Program pokračoval v Kulturparku  v Košiciach, kde si rovnako
starší ako aj mladší žiaci   otestovali svoje logické myslenie,
vyskúšali si ako nám funguje mozog ale aj naše srdiečko a
v expozícii Klamárium sa žiaci dozvedeli akým spôsobom
funguje ľudská myseľ pri zrakovom poznávaní sveta. 

 

27. marca prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo celkom 
26 žiakov. Žiaci sa na súťaž svedomito pripravovali. Naučili 
sa menej náročné, ale aj náročnejšie básničky a úryvky 
z prozaických diel, ktoré odprezentovali  pred samotnými 
žiakmi a trojčlennou porotou z radov učiteľov. Na všetko 
dohliadal zástupca školy Mgr. Jozef Besterci.
Všetkým zúčastneným patrí pochvala za účasť a za odvedenú 
prácu.

Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Poézia: Mladší žiaci
1. Miroslava Turtáková II. -IV. C
2. Natália Gažiová       II. C
3. Marianna Gažiová     III. B    

Starší žiaci
1. Benjamín Jano  VI. B
2. Klaudia  Zupková V. B
3. Simona Pohlodková  V. B

Próza : Mladší žiaci
1. Dávid Turták  III. B
2. Dominika Zupková    II. - IV. C
   
Starší žiaci
1. Adriána Horváthová  VI.- VII. C
2. Kevin Miko V. - VI.A
3. Jakub Stanislav  IX. A

Špeciálne ocenenie

Roman Kapura  I.- III. A PŠ
Adriana Janová   TVB 2

 

Späť hore