O škole

Kde je voda, tam je zdravie...

Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť
a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí
k ich ochrane.
  Týmito slovami oslovila pani učiteľka 
Botová v piatok 22. marca žiakov v Ždani na besede
venovanej vode. Žiaci sa potom prezentovali výrobkami
a PL, ktoré riešili a vyrábali na predchádzajúcich hodinách
a z ktorých spoločne vytvorili nástenku venovanému tomuto
živlu.
Deň sme ukončili exkurziou do vodnej elektrárne v Ždani. 

Späť hore