O škole

8. februára sa v priestoroch ŠZŠ Rovníková Košice
konal už 8. ročník počítačovej súťaže, na ktorej 
nás reprezentovali žiaci Jakub Stanislav žiak deviatého
ročníka a siedmak Dávid Maslyár. Že informatika patrí
medzi ich obľúbený predmet, ukázali svojím umiestnením.
V kategórii jednotlivcov  sa Jakub Stanislav umiestnil
na 1. mieste a v celkovom umiestnení škôl boli chlapci druhí. 
Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu.

Späť hore