O škole

Vo februári zdravotníčka našej školy
predniesla prednášku o zdravom životnom
štýle. Žiaci zo Ždane a Čane si vypočuli ako
sa majú starať o svoje zdravie, ako predchádzať
ochoreniam, ako správne dodržiavať zásady 
hygieny a zdravého stravovania. Žiaci ochutnali
zdravé pochúťky, pracovali na úlohách a riešili
štvorsmerovky.
Zdravie je to najcennejšie čo máme, tak
si ho chráňme a vážme.


Späť hore