O škole

 Valentín je sviatok krásny,
posielam ti lásku v básni...

Meno  sv. Valentína, fašiangy, ľudové zvyky a tradícia
našich predkov si žiaci  zo Ždane skloňovali 14. februára
na tematickom dni vo všetkých predmetoch. Na matematike
riešili hlavolamy a krížovky, na hodinách slovenského jazyka
a literatúry skladali básničky, doplňovali slová do viet,
na pracovnom vyučovaní vyrábali valentínky, srdiečka, pozdravy
a piekli sa aj šišky -  tradičné jedlo počas fašiangov. 
Tie potom  spolu zjedli na vedomostnom kvíze, pri ktorom
si zmeralo sily osem zmiešaných družstiev z radov piatakov až
po žiakov praktickej školy. Tu žiaci ukázali, že vedia nielen počítať,
a počúvať ale hlavne pracovať spolu a navzájom sa rešpektovať.
Za poučný a príjemný deň patrí vďaka aj všetkým pedagógom.

                                      Valentín

V deň svätého Valentína sa žiaci elokovaných tried
v Čani stretli, aby si overili svoje vedomosti. Prváci
zoraďovali srdiečka od najmenšieho po najväčšie.
Druháci priraďovali srdiečka s tlačenými slabikami 
k písaným slabikám. Štvrtáci vytvorili srdiečko pomocou
čísel na interaktívnej tabuli. Piatakov čakalo násobenie,
ktoré hravo zvládli. Na záver si zmerali sily štvrtáci a piataci
v lepení piškót. Vyhrali tí najrýchlejší?  Veru nie! Vyhrali
všetci, lebo ich nakoniec mohli zjesť!
Späť hore