O škole

Záškoláctvo, kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol,
vandalizmus...o tom všetkom sa žiaci zo Ždane
porozprávali  v utorok 12. februára s príslušníkmi 
PZ Čaňa a terénnymi sociálnymi pracovníčkami z Čane. 
Podrobnejšie sa venovali záškoláctvu,  o postavení
mladistvého v trestnom konaní, o jeho právach a 
povinnostiach. Žiaci sa dozvedeli o postupe pri
vyšetrovaní trestných činov, o druhu trestov, ktoré
môžu byť obvinenému uložené a tiež im bol vysvetlený
rozdiel medzi priestupkom, prečinom a trestným činom. 
Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a mali nevyčerpateľné
množstvo otázok, na ktoré hostia trpezlivo odpovedali.
Odvážlivci si mohli vyskúšať váhu nepriestrelnej vesty,
obuška, či putá na rukách.
Za pútavú a poučnú besedu patrí všetkým veľká vďaka.

Späť hore