O škole

V mesiaci január sa na našej škole konali dve prednášky
zamerané na oslovenie najmä starších žiakov.

Prvá bola na tému drogy, konala sa  11. 1. 2019 na piatej
vyučovacej hodine pre žiakov 7.-9. ročníka ŠZŠ a žiakov
praktickej školy. Cieľom takýto prednášok  je, aby sa
pravda o škodlivosti všetkých drog dostala ku žiakom skôr,
ako sa k ním dostanú falošné informácie od ich „priateľov“
alebo drogových dílerov. Je potrebné včas vyplniť
informačné vákuum ohľadne drog.

Druhá prednáška sa konala 15. januára a jej téma oslovila
najmä končiacich žiakov, týkala sa ďalšieho vzdelávania
a  voľby povolania. Obe prednášky pripravila Mgr. Miriam
Zámbory.

 

Späť hore