O škole

 V rámci mesačných aktivít na našej škole SŠI
sa v mesiaci január 2019 uskutočnila aktivita  
,, VITAMÍNY A ICH VÝZNAM " .
Žiaci si osvojili
vedomosti o význame a prínose vitamínov pre ľudské
zdravie. Deti sa zaujímali o výskyte sa vitamínov
v potravinách, minerálnych vodách a následnom prijímaní
v  dennej strave a dodržiavaní
pitného režimu.V rámci
aktivity v jej prvej časti boli predstavené zelenina,
ovocie, byliny a minerály, ich vlastnosti ako druh, farba,
vôňa, chuť, ale aj ich správne ošetrovanie a skladovanie.
Žiaci spoznávali vitamíny A, B1 - B12, C, D, E, ich účinky
na ľudské zdravie, ale tiež čo spôsobuje človeku
nedostatok  vitamínov, t.z. sú to choroby, infekcie, problémy
svalstva, chrupu atď.V ďalšej časti žiaci v troch skupinách
zhotovovali plagáty, vystrihovali obrázky a priraďovali
k príslušnému druhu ovocia alebo zelenine. V závere žiaci
ochutnávali ovocie a zeleninu. Aktivita splnila svoj výchovno
vzdelávací cieľ, žiaci hravou a nenásilnou formou si osvojili
vedomosti o vitamínoch, ich nenahraditeľnosti, ak chceme
mať dobré fyzické a telesné zdravie a  žiť v dobrej
psychickej pohode.

 

Späť hore