O škole

Ani sme sa nenazdali a po vianočnej aktivite žiakov
doobedňajšieho vyučovania v Čani prišiel čas na tú
novoročnú. Deti si vo výchovno-vzdelávacej časti
zopakovali aký je rozdiel medzi kalendárnym a 
školským rokom, prezentáciou si overili svoje znalosti
o ročných obdobiach. Najviac ich však zaujal rozprávkový
príbeh o živote zvieratiek v zime. V zábavnej časti sa
rozprávali o symboloch šťastia, riešili rôzne tematicky
zamerané tajničky a vyfarbovali maľovanky s uvedenou
tematikou. Na záver podujatia naplnili kŕmidlo  pre vtáčiky
semiačkami.


Späť hore