O škole

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudský sŕdc, najkrajšie
a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti,
lásky, pokoja… Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť,
zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov.

Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. 
Aj my sme sa na nich pripravili  a pomocou vianočnej aktivity
sme si ich vychutnali.  Oboznámili sme žiakov  so sviatkami
Vianoc a aktívne ich zapojili do prípravy osláv .Žiaci aranžovali
stromček, vykrajovali a zdobili medovníky, vyrábali vianočné
ozdoby a darčeky pre kamarátov, balili darčeky a spievali vianočné
piesne a koledy. Na záver dostal každý darček a všetci odchádzali
do svojich domovov s očakávaním  radostných a veselých Vianoc
a so želaním všetkého najlepšieho.
Kiežby  to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo
čo najdlhšie.

Späť hore