O škole

Tretiu adventnú nedeľu 16. decembra  sa  v  Ždani
uskutočnila  Vianočná akadémia, kde aj žiaci našej
školy svojim pásmom kolied a piesní spríjemnili
spoluobčanom 
predvianočné chvíle. Atmosféra celého
podujatia bola veľmi príjemná a všetkých už navodila
k vianočným  sviatkom. Súčasťou akadémie bol aj predaj

výrobkov žiakov. Späť hore