O škole

Ako každý rok, aj tento k nám do školy
zavítal Mikuláš.
Mesačné stretnutie  žiakov,
ktoré sa konalo 6. decembra si 
prišiel pozrieť
aj  s čertom. Po vinšovačkách  a pripravenom 

programe  rozdával deťom sladkosti.
Späť hore