O škole

Centrum voľného času  v Košiciach vyhlásilo
23. ročník výtvarnej súťaže na tému:
„Najkrajší sen“. Deti mali možnosť vyjadriť
najrôznejšími výtvarnými technikami svoje
želania, priania, túžby ale aj skutočne odsnívané
sny. Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže
bolo zaslaných 583 výtvarných prác. Slávnostná
vernisáž sa uskutočnila 19. 11. 2018 v priestoroch
elokovaného pracoviska Popradská 86, Košice.
Cenu poroty získali výtvarné práce našich žiakov:
Rastislav Jano – „Ja ako traktorista“ a Bartolomej
Jano -  „Sen o šťastnej rodine“.  
Víťazom srdečne blahoželáme.

Späť hore