O škole

V priestoroch Mestského úradu v Galante
sa 4. 10. 2018 konala vernisáž výstavy a
vyhodnotenie výtvarnej súťaže Farebný
svet Rómov. Výtvarná súťaž prebiehala
v dvoch kategóriách. Do 14. ročníka súťaže
zaslalo 23 školských zariadení takmer 200
výtvarných prác. Spomedzi toľkých súťažiacich
boli ocenení vecnými cenami naši žiaci Adriana
Janová, Vlasta Janová a Ladislav Červeňák.
Víťazom srdečne blahoželáme.

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/farebny
-svet-romov-2018


Rómska paleta 2018

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž na tému:
VESELÉ SNY. Do tejto súťaže sa zapojili
aj žiaci našej školy. Diplom získala Adriána
Horváthová so výtvarnou prácou s názvom
„Tanec“. Výstava výtvarných prác celoslovenskej
a regionálnej výtvarnej súťaže rómskych
žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ sa koná do 30. 11. 2018
v Spišskej Sobote. Našej úspešnej žiačke blahoželáme.

http://www.osvetapoprad.sk/?program=48&module
_action__0__id_akcia=101112#common-image--0-5309733
 

Späť hore