O škole

Žiaci elokovaných tried v Čani dňa 15.novembra navštívili
Bábkové divadlo v Košiciach. Na predstavenie s názvom
Čert a Kača sa všetci veľmi tešili. Počas predstavenia
herci žiakov pútavou formou vtiahli do príbehu o nebojácnej
Kači, múdrom pastierovi Miškovi a oklamanom čertovi. Spolu 
s Kačou deti prežili veľa dobrodružných okamihov, návštevu
samotného pekla na pleciach čerta, ale aj humorné zápletky.
Sledovali premenu od lenivej a papuľnatej Kače ku zrodu
novej a polepšenej, ktorá je schopná obetovať sa pre
druhého. Jej príbeh bol pre žiakov zábavný, ale vo viacerých
okamihoch aj veľmi poučný.

Späť hore