O škole

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila
do XIII. ročníka výtvarnej súťaže GAŇOVA  
TARNAVA 2018.  Žiačka Darina JANOVÁ svojou
prácou na tému  "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" získala
krásne  1. miesto a Ivana TULEJOVÁ prácou
na tému "Čičmany" obsadila 3. miesto. Oceneným
žiačkam srdečne blahoželáme.  V sprievodnej
akcii krajskej súťaže v prednese  poézie a prózy
našu školu reprezentovali Adriana HORVÁTHOVÁ
a Roman KAPURA:

Späť hore