O škole

Mesiacom apríl si pripomíname ochranu životného
prostredia a ochranu lesov. Žiaci poobedňajšieho
vyučovania v Čani sa zúčastnili na aktivite pod
názvom „Deň zeme“. V blízkom okolí školy žiaci
pozbierali odpadky. Potom zbierali rastlinky a nalepili
ich na plagát s názvom „Deň zeme“. Ďalej žiaci mali
pracovný list na ktorom určovali ktorý odpad je
recyklovateľný a ktorý nie.


Späť hore