O škole

Žiačky praktickej školy Mária Bugyiová   a Andrea   Buková
sa dňa 25. 4. 2018 zúčastnili  10. ročníka Krajskej súťaže
praktických škôl  „RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Michalovce. Súťaž bola zameraná
na rozvíjanie praktických zručností.  Žiačky súťažili v troch
disciplínach: príprava  obložených chlebíčkov,  prezliekanie
postele a šitie puzdra  na mobil z filcu.  Súťaže sa
zúčastnilo 7 škôl. Domov sme si doniesli diplom , vecné ceny
a sladkú odmenu. Dievčatám gratulujeme.


Späť hore