O škole

Dňa 26.4. 2018 sa naše dve žiačky – Helena Daniová
a Lívia Lončáková zúčastnili krajského kola speváckej
súťaže ľudových piesní v Spišských Vlachoch. Žiačka
Lívia Lončáková obsadila 3. miesto.
Srdečne blahoželáme.


Späť hore