O škole

Naši žiaci už od útleho veku prichádzajú do školy
peši. Počas svojej cesty musia prekonávať množstvo
ciest a križovatiek. Je dôležité, aby sa cesta do a
zo školy pre nich stala bezpečnou cestou, nie len
cestou. Naši žiaci si skúsenosti z dopravnej výchovy
mohli vyskúšať na aktivite Dopravná výchova, ktorú
viedla p. učiteľka Szilágyiová. Zamerali sa na dopravné
značenia a na pohyb po ceste. Zo žiakov sa na chvíľu
stali chodci, cyklisti a vodiči. Zistili, že to vôbec nie je
jednoduché a každý z účastníkov, musí dodržiavať
pravidlá cestnej premávky. Celú aktivitu sprevádzal
,, Semafor“ (žiak I.A, Denis Mata). Dúfame, že si
z nej žiaci odniesli okrem dobrej nálady, čo najviac
potrebných vedomostí, ktoré im v živote pomôžu.


Späť hore