O škole

P. O. Hviezdoslav

...meno, ktoré vyslovujeme vždy s úctou. Velikán, spisovateľ,

básnik, ktorý pre nás zanechal literárne dielo nesmiernej hodnoty.

Dňa 6. apríla  2018 sa na našej školy uskutočnilo školské kolo

literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa predstavili naozaj

peknými a zaujímavými ukážkami. Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o

tých najlepších, no nakoniec sa na stupni víťazov ocitli títo žiaci:

 

Prednes poézie mladší žiaci :

1. miesto: Simona Pohlodková – IV.A

2. miesto: Miroslava Turtáková – I. a II.A

3. miesto: Róbert Červeňák – III.A

 

Prednes poézie TVB :

1. miesto: Jana Pechová


Prednes prózy TVB:

1. miesto: Roman Kapura

 

Prednes poézie starší žiaci :

1. miesto: Vanesa Turtáková – VIII.B

2. miesto: Pavol Kapura – VIII. - IX.A

3. miesto: Patrik Tulej – V.A

 

Prednes prózy starší žiaci:

1. miesto: Adriána Horváthová – VII.A

2. miesto: Jakub Stanislav - VIII. - IX.A

Víťazom srdečne blahoželáme!


 

Späť hore