O škole

Posledný piatok pred tým „VEĽKÝM“ pozvali žiaci 4.A
v Čani spolu so svojou triednou učiteľkou spolužiakov
z rannej zmeny na jarnú vedomostnú a zručnostnú
dvojhodinku. Pomocou prezentácie si zopakovali svoje
vedomosti o jari. Porozprávali sa o tom, aké aktivity
v tomto ročnom období vyvíjajú všetci ľudia a ktoré
sú najhlavnejšie symboly jari. Oboznámili sa s ľudovými
zvykmi a na základe poznatkov z Krížovej cesty si prešli
všetky etapy veľkonočného obdobia. Po teoretickej
časti sa vyšantili vo „veľkonočných rébusoch“. Pekné
predpoludnie vyvrcholilo tvorivými dielňami, v ktorých
deti vyskúšali rôzne techniky dekorovania kraslíc,
ktorými vyzdobili areál školy.

 

Späť hore