O škole

Mesiac marec spájame nie len s príchodom jari,
ale od roku 1955 aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ
človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných
spoločníkov mladých či starých. Aj naši žiaci sa v marci
 pod vedením svojich učiteľov venujú viac ako inokedy
práci s knihou. V triedach si vytvorili nástenky a kútiky  
s najobľúbenejšími knihami, venujú sa mimočítankovému
čítaniu, navštívili miestne knižnice v Ždani a Čani,
kde im pani knihovníčka okrem zaujímavých aktivít 
pripravila pútavú, ale najmä poučnú prezentáciu vzniku
a života jednej knihy.  V Ždani si žiaci v piatok 23. marca
pod vedením Mgr. Lukáčovej a Mgr. Botovej zmerali sily
vo vedomostnej súťaži ,,Milionár" , riešili krížovky a
hlavolamy.


Späť hore