O škole

Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. V pôstnom
období si pripomíname utrpenie Ježiša Krista počas
krížovej cesty. Žiaci elokovaných tried v Čani spolu
s učiteľmi opäť pripravili pobožnosť Krížovej cesty,
na ktorú sa svedomito pripravili. Oprášili už naučené
piesne na toto obdobie a väčšina žiakov sa zapojila
do čítania jednotlivých zastavení. Iní žiaci putovali
 s krížom a sviecami od zastavenia k zastaveniu. Krížovú
cestu obetovali za všetky deti na svete, ktoré trpia rôznym
spôsobom. Aktivita sa uskutočnila 20. februára v miestnom
rímskokatolíckom kostole za prítomnosti duchovného otca
Františka Katriniaka, ktorý v závere udelil všetkým
prítomným  požehnanie.

Späť hore