O škole

Miesto konania:

Skolotāju iela 4
Pāle, Pāles pagasts, 
Limbažu novads, 
LV-4052 Lotyšsko

Termín: 03.02.2018-10.02.2018

Účastníci: Mgr. Ružena Dorová, Mgr. Monika
Tóthová, Mgr. Igor Svat

Cieľom služobnej cesty boli aktivity v rámci
mobility programu Erasmus + „United enterprises:
Mission inclusion“, do ktorého je zapojená Spojená
škola internátna v Ždani ako partnerská organizácia.
Aktivity majú motivovať účastníkov ku kreatívnemu
mysleniu za využitia remeselných techník, doprevádzané
kultúrno-spoločenským programom.
Späť hore