O škole

Fašiangové obdobie sme aj na našej škole zavŕšili  karnevalom.
9. februára sa  školská jedáleň v Ždani a 13. februára veľká
chodba v Čani premenili na zázračnú krajinu, v ktorej sa ocitli
princezničky, čertíci, lienky, kvety, zvieratká, piráti, domino...
Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali.
Deti s pani učiteľkami si dali na výrobe masiek naozaj záležať.
Kvalitu, originalitu i samotný nápad hodnotila porota, ktorú tvorili
učitelia. Po vyhodnotení masiek nasledovala voľná zábava
a zábavné súťaže. Žiaci mali možnosť vyšantiť sa , nadobudnúť
pekné spomienky, ktoré si aj po čase budú môcť prezrieť
prostredníctvom fotografií. Budúci rok sme tu s karnevalom
opäť. Už teraz sa na všetkých veľmi tešíme.


 
Späť hore