O škole

Dňa 26.01.2018 sa pod vedením učiteľa Mgr. Karolčíka
konala v popoludňajších hodinách aktivita zameraná
k výročiu vzniku SR. Žiaci boli oboznámení o SR o jej
územnom členení, parlamente, vláde a prezidentovi SR.
V teoretickej časti im bola prezentovaná  SR na inte-
raktívnej tabuli. V praktickej časti  žiaci v skupinách
tvorili štátny znak a vlajku Slovenskej republiky.


Späť hore