O škole

Prichádzajú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Tradície
sa už po stáročia uchovávajú a podávajú z generácie
na generáciu... Vianočný čas sme si aj my, na
elokovanom pracovisku v Čani, pripomenuli Vianočnou
akadémiou. Žiaci si pomocou krátkej prezentácie
pripomenuli symboly Vianoc. V nacvičenej scénke
vysvetlili tradíciu adventného venca – Mier, Viera,
Láska a Nádej. Zaspievali vianočné piesne a vyzdobil
si pripravené perníky, ktoré neskôr s chuťou zjedli.
Úsmevy na ich tvárach hovorili za všetko...

Odkaz Vianoc je stále rovnaký, a mal by v nás zostávať
a pretrvať čo najdlhšie.


Späť hore