O škole


Malinké dieťa tu spí v ihličí, dušička detská
od šťastia kričí, je v nás 
čas Vianoc...

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného
porozumenia. To, že nie sú len o hmotných daroch, nám
ukázali žiaci  na vianočnej akadémii v Ždani, ktorí si
pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a širokú
verejnosť darčeky v podobe scénok, básničiek, vinšov,
kolied, či tanca. Na záver prišiel všetky deti pozdraviť
Mikuláš so svojím pomocníkom anjelom. Súčasťou
podujatia bola aj predajná prezentácia výrobkov žiakov
základných škôl. Atmosféra celého podujatia bola veľmi
príjemná a všetkých už navodila k vianočným sviatkom.Späť hore