O škole

V tomto školskom roku vyhlásilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR celoslovenskú
výtvarnú súťaž EKOPOSTER 2017. Organizátorom
bola Kvapka, nezisková organizácia so sídlom v Trstenej.
Súťaž dávala priestor na výtvarnú prezentáciu názorov
žiakov na stav životného prostredia a na spôsoby jeho
zlepšenia. V 2. kategórii žiakov 7.-8. ročníka ZŠ získali
diplom a vecné ocenenie žiak Daniel Zupko s názvom
práce „Včas ich zastaviť“ a žiačka Vanesa Turtáková
s názvom práce „Znečisťovanie ovzdušia“. Víťazom
srdečne blahoželáme.


Späť hore