O škole

Posledný deň v mesiaci november sme sa venovali citlivej
téme ,,týraniu a zneužívaniu detí."
Prezentáciou, ktorú
pripravila PaedDr. Iveta Kajlová žiakom priblížila, čo sa
považuje za týranie a šikanovanie a zároveň ich informovala,
 
kde majú vyhľadať pomoc.

Späť hore