O škole

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Červené stužky prebehlo
1. decembra na Mestskom úrade v Žiline. Každoročnou
témou je „Pohľadnica pre Červené stužky“. Do súťaže
sa zapojili aj žiaci našej školy. Roman Kapura žiak TVB2
získal čestné uznanie za výtvarnú prácu. Domov si odniesol
diplom s knižnou poukážkou. Zároveň jeho výtvarná práca
bola použitá pri tvorbe detského kalendára na rok 2018.
Žiakovi srdečne blahoželáme a prajeme nové nápady a 
tvorivého ducha pri ďalších výtvarných prácach.
Akú záchrannú techniku som videl zasahovať
a s čím by som pomohol ja

Okresný úrad Košice vyhlásil výtvarnú súťaž na tému
Akú záchrannú techniku som videl zasahovať a s čím
by som pomohol ja“. Do súťaže sa zapojili žiaci našej
školy a zaslaním svojich prác zabojovali  o prvenstvo.
Tento krát žiaci 5.B triedy získali prvé tri miesta.
Na 1.mieste sa umiestnila žiačka Vaneska Zupková,
na druhom mieste Erik Kotlár a tretie miesto obsadila
Lucia Lončáková. Diplomy s vecnými cenami im odovzdala
vyhodnocovacia porota  1.decembra 2017 na našej škole.
Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme kreatívne myslenie
pri nových výtvarných prácach.
Späť hore