O škole

,,Mikulášku, dobrý  strýčku,
modlím sa ti modlitbičku..."


6. december  patrí k najočakavanejším dňom nielen
v rodinách, ale aj na našej škole, kedy vyučovanie  svojou
prítomnosťou  spestruje  Mikuláš s čertom a anjelikom.

Deti ho privítali krásne vyzdobenou školou. Nálada bola
výborná a žiačikovia i tí starší prekypovali šťastím a
nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo
všetko dokážu. Nechýbali básničky, pesničky, či
rýmovačky doprevádzané hudbou, za čo  boli odmenené
hŕbou sladkosti.Späť hore