O škole

V termíne od 7.5.2017 do 13.5.2017 sa naša škola zúčastnila
v poradí druhej mobility v rámci programu Erasmus +,
tentokrát sme zavítali do našej partnerskej školy v meste
Stei v Rumunsku. Mobility sa zúčastnili učitelia Mgr. Igor Svat
a Mgr. Natályia Sonogová a z detí Milan Gaži, Alžbeta Janová,
Vlasta Janová, Helena Daniová.
Mobilita v Rumunsku bola orientovaná na tieto oblasti:

- výpočtovú techniku
- orientáciu žiakov v oblasti výberu strednej školy
- výberu vhodného budúceho povolania
Spoločne so žiakmi ďalších partnerských škôl z Českej republiky,
Poľska a Rumunska mali možnosť navštíviť:
- stredné školy
-firmu na výrobu cukroviniek, kde žiaci nahliadli do výrobného procesu
-požiarnickú zbrojnicu
- kultúrne i sprievodné akcie
Mesto Stei, v ktorom sídli partnerská škola je obkolesené
pohoriami a lesmi, ktoré na prvý pohľad silno pripomínajú tie naše,
slovenské. Rumunsku sa hovorí aj „Krajina tisíce jaskýň“. Mali sme
tú možnosť objaviť tri z nich, nachádzajúce sa v širšom okolí
mesta Stei. 

Popri horách sme objavili aj milých a pohostinných ľudí, ktorí
nás sprevádzali celým pobytom v Rumunsku.
Ďakujeme.Späť hore