O škole

V týchto dňoch sme v našej materskej škole v Ždani
spoznávali život chrobáčikov na lúke. Deti sa zoznámili
s jednotlivými chrobáčikmi a ich vývinom cez príbehy
húsenice Želky a ich pozorovaním na lúke. Počas týždňa
tvorili, maľovali, modelovali život chrobáčikov na lúke
a spoločne si pripravil výstavu svojich výtvorov.

Späť hore