O škole

Žiaci PŠ Alexandra Janová, Vlasta Janová a Jozef
Godla sa 6. 6. 2017 zúčastnili 10. ročníka športovo
– výtvarného podujatia „ O pohár Martina Záhradníka“
pod patronátom primátora mesta Košice, ktorú
organizovala  Spojená  škola Alejová 6, Košice. Cieľom
súťaže je podporovanie športových aktivít zdravotne
znevýhodnenej mládeže v rôznych športových a výtvarných
disciplínach  a športovať v duchu fair-play.  Počasie nám
veľmi neprialo, ale neodradilo nás od  aerobic cvičenia
s cvičiteľkou  a kreslenie na tému Košice Európske mesto
športu.

 

Späť hore