O škole

Sviatok, ktorý sa oslavuje  len raz v roku 1. júna,
patrí  na našej škole k tým najočakávanejším. Ani
tohto roku pani učiteľky nesklamali a  pre žiakov
pripravili program plný hier, súťaží a smiechu.
Deti si v jednotlivých aktivitách vyskúšali svoje
zručnosti, pohotovosť aj vytrvalosť.


Späť hore