O škole

 V tomto školskom roku prebehol 20.ročník celoslovenskej
a 13.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov
grafický Lučenec s podtitulom „Hračky“.  Z 271 výtvarných
prác bolo ocenených 37 prác. Dňa 1.6. 2017 v priestoroch
Novohradského múzea a galérie v Lučenci,  v deň MDD sa
uskutočnilo vyhodnotenie  a ocenenie najlepších výtvarných
prác. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Odmenu
s diplomom  porota udelila  žiakovi našej školy Marekovi
Matovi  za výtvarnú prácu pod názvom Kocky. Vernisáže
sa zúčastnili  žiaci Braňo Fako a Kevin Turták, ktorí si
pozorne a so záujmom prezreli vystavené výtvarné práce. 

Späť hore