O škole

20. apríla 2017 sa v Spojenej základnej škole v Moldave
nad Bodvou už po 7. krát konali Tvorivé dielne pre žiakov
špeciálnych základných škôl. V tomto roku boli zamerané
na prácu s vlnou. Zišli sa štyri družstvá, ktorých úlohou
bolo vytvoriť vtáčika z rôznych farieb vlny a pripraviť
mu pekné hniezdo. Bonusová úloha bola výzdoba srdiečka
ku blížiacemu sa sviatku mám. Žiaci sa do práce pustili
s chuťou a pracovali podľa poskytnutých pokynov a rád.
Svoje výrobky si zúčastnení odniesli domov. Z práce aj 
zo samotných výrobkov mali žiaci radosť.
Za účasť získali diplom a vecnú odmenu.

Späť hore