O škole

 Školský rok 2016/2017 je ministerstvom školstva
vyhlásený ako Rok čitateľskej gramotnosti a pri tejto
príležitosti sa na našej škole uskutočnilo 6. apríla
spoločné čítanie rómskej rozprávky Čirikloro
Mirikloro. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia
,,História, súčasnosť a úspešní  Rómovia  Slovenska",
svoju šikovnosť žiaci preukázali nielen reprodukovaním
čítaného textu, či vedomosťami o rómskych umelcoch,
ale aj výrobou rómskej vlajky.

Späť hore