O škole

Dňa 15.3. zavítali do našej školy dvaja  hudobníci
a záchranár  z organizácie  občianskeho združenia
„Škola života“  , ktorí našim žiakom prostredníctvom
skladieb z ich tvorby predstavili  program s názvom
„ Prvá pomoc“. Program bol zameraný na základne
informácie ako privolať správne záchrannú službu,
aké dôležité čísla musíme poznať, vykonanie masáže
srdca a umelého dýchania. Žiaci boli aktívne zapájaní
do program kde si jednotlivé situácie mohli aj  vyskúšať.  


Späť hore