O škole

Dňa 17.3.2017 sme si pripomenuli Európsky deň obetí
zločinu, ktorý tohto roku pripadol na 22.2. 2017.
Formou prednášky pán učiteľ Svat vysvetľoval žiakom
pojmy ako sú „OBEŤ, ZLOČIN, NÁSILIE, DOBRO, ZLO“,
formou príkladov reálnych situácii, ktoré nastávajú v škole,
na ulici i doma.Súčasťou prednášky boli dve scénky, ktoré
zahrali učitelia a žiaci školy. Motívom scénok boli šikana a
domáce násilie. Žiaci mali možnosť v reálnom spracovaní
scénok vidieť, s akou formou násilia sa môžu stretnúť v škole
i doma a následne to odsúdiť. Poďakovanie za predvedené
výkony patrí “hercom“:

Kristián Šaňa (žiak)
Pavol Dávid (žiak)
Patrik Tulej (žiak)
Monika Tóthová (učiteľka)
Severín Gonci (učiteľ)

Snáď sme aspoň trochu prispeli k rozlišovaniu, čo je správne
a čo nie.

Späť hore