O škole

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne
obdobím  karnevalov. Ten sa na našej škole konal
24. februára 2017. Karnevalovým maskám nechýbala
kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie
rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Výroba niektorých
masiek bola náročnejšia, preto poďakovanie patrí aj 
triednym učiteľom.  V priestoroch školy sa šíril smiech
a radosť.  Po vyhodnotení masiek nasledovala diskotéka,
na ktorej sa žiaci dosýtosti vytancovali a zasúťažili si.
Karnevalom v škole sme zavŕšili čas veselosti a
pripravili sme sa na blížiace sa pôstne obdobie, ktoré
potrvá až do príchodu veľkonočných sviatkov.


Späť hore