O škole

Aká bude  Európa 2017
Žiaci našej školy sa svojimi výtvarnými dielkami
zapojili do výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2017“ ,
ktorú vyhlásilo Informačné centrum Europe Direct
Senica. Porota v kategórii 2. stupeň základných škôl
ocenila prácu 12 ročnej Sáry Daniovej. Viac sa dočítate
na: http://www.senica.sk/index.php/port-kultura-vony
-as-topmenu-614/6575-pozname-viazov-navrhov-na-
vreckovy-kalendarik-europe-direct-senica

 

Koláže rozprávajú
Centrum voľného času Košice vyhlásilo samostatnú
súťaž pre techniku koláže, kde použitím obrázkov
či textov z časopisov a novín sa dá utvoriť ucelený
obraz, ktorý bude v celkovej kompozícii vyjadrovať
myšlienku autora na tému Zimné športy. V III.
kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ  získala Čestné uznanie
koláž s názvom „Veronika Velez-Zuzulová“ , ktorej
autorom je žiak Patrik Jano. Oceneným víťazom srdečne
blahoželáme.

Späť hore