O škole

22. februára sa v priestoroch ŠZŠ Rovníková Košice
konal  6. ročník počítačovej súťaže, na ktorej sa
tohto roku prvýkrát zúčastnili aj dve žiačky našej školy.
Tematické zameranie  súťaže bolo ,,ROZPRÁVKOVO"
a žiaci museli ukázať svoju zručnosť v programe WORD,
pri vyhľadávaní informácii a práci s  internetom,
vedomosti  nielen z literatúry preukázali v teste a ohybnosť
a pohybovú zručnosť ukázali na hre X-boxe 360.
A že informatická výchova patrí medzi nielen náročný, ale
hlavne obľúbený predmet, ukázali svojím umiestnením
v jednotlivých úlohách. V kategórii Internet sa Veronika
Vaszilyová umiestnila na 1. mieste a Anička Berková bola 2.
V teste ALF obsadila Anička Berková 2. miesto a na 2. mieste
sa umiestnila Veronika Vaszilyová v kategórii Xbox 360.
V celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila na 1. mieste.
Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu.Späť hore