O škole

 Deň svätého Valentína sa už dnes nepovažuje za sviatok zaľúbenej
ženy a muža. Je to deň emócií. Ľúbime svojich rodičov, deti.
Aj spolužiaci by sa mali mať radi, nerobiť si zle. To  je  taktiež
 prejav lásky. Láska kvitne v každom veku. Dedko má rád babičku
a naopak. Mať rád znamená starať sa aj o domáce zvieratká.
A o vzájomnej láske učiteľov a žiakov už netreba ani hovoriť.
V tomto duchu sa vyvíjal deň žiakov  predpoludňajšej zmeny v Čani.
Z prezentácie sa dozvedeli o pohnutom osude svätého Valentína a
tradíciách, odvíjajúcich sa z jeho života. Deti si vylosovali srdiečka
s menami rozprávkových bytostí a svojim partnerom z tej istej
rozprávky vyrobili "valentínky", ktoré si vzájomne odovzdali.


Späť hore